Göm menyn

Personal

Personuppgift

Jenny Betmark

Befattning: Förste bibliotekarie
Telefon: 010-103 2859
E-post: jenny.betmark@liu.se
Adress: Medicinska biblioteket, Universitetssjukhuset ing 65 , 581 85 Linköping
Kontaktbibliotekarie för: Fysioterapeutprogrammet - Läkarprogrammet
Min ämnesguide: http://guide.bibl.liu.se/profile/jb

Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-11-06