Göm menyn

Quiz

Är det plagiering om du…

1. Kopierar ett stycke ur en text på Internet utan att markera citat och referera till källan?
2. Använder en annan författares idéer utan att ange referens även om du skriver om det med egna ord?
3. Använder någon annan students arbete och presenterar det som ditt eget?
4. Kopierar ett diagram eller en tabell från en webbsida och anger källans referens under?
5. Använder hela eller delar av ett arbete som du tidigare skrivit och lämnat in?
6. Kopierar meningar från en annan källa, sätter citattecken runt texten och anger referens?
7. Använder fakta i ditt arbete som kan anses som allmänt känd kunskap inom ditt ämnesområde?
8. Använder en annan författares text och endast byter ut några få ord och anger referens?


Omarbetat av Linköpings universitetsbibliotek efter tillåtelse från Cardiff University Information Services

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.

Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Last updated: 2014-08-22