Beställ bok

Här kan du som student eller anställd vid Linköpings universitet beställa böcker som inte finns i bibliotekets samlingar.

Vi lånar in böcker från andra bibliotek både i och utanför Sverige, men inte det som redan finns på något av våra campusbibliotek. Kontrollera därför först om boken som du vill beställa finns i våra samlingar via bibliotekets söktjänst.


Logga in för att komma till beställningsformuläret.


Exempel: johka290

För att logga in till beställningsformulären för fjärrlån/inköpsförslag använder du ditt LiU-ID. Om du inte har ett LiU-ID använder du lånekortets siffror och den PIN-kod du valt till kortet.