Göm menyn

Beställ artikel

Här kan du som student eller anställd vid Linköpings universitet beställa artiklar från andra bibliotek i och utanför Sverige.

Du kan också beställa artiklar ur universitetsbibliotekets tryckta samlingar som du behöver få skickade från vårt magasin Bokladan, eller mellan något av våra campusbibliotek i Norrköping och Linköping.


Logga in för att hämta beställningsformuläret.

LiU-ID:

Lösenord: 

Instruktioner för inloggning