Göm menyn

Rent open access-stöd

OBS!
Stödet är under avveckling. Det innebär att om din ansökan godkänns, måste fakturan ha inkommit till biblioteket senast 18 december 2020. Om fakturan inte inkommer inom givet tidsintervall kan man inte ta del av stödet.

Linköpings Universitetsbibliotek har valt att investera pengar i ett tillfälligt ekonomiskt stöd för publicering av artiklar i rena (guld) open access-tidskrifter. Som en viktig del i vårt arbete i omställningen till helt öppen tillgång är alltså publicering i helt öppna open access-tidskrifter kostnadsfria för LiU-forskare, biblioteket finansierar hela publiceringsavgiften.

För att vi ska betala APC:n för publicering i rena open access-tidskrifter behöver du som LiU-forskare uppfylla våra kriterier samt fylla i och skicka in vårt ansökningsformulär.

  • Du, som LiU-forskare, är corresponding author
  • Du som LiU-forskare har använt din LiU-affiliering, adress och epostadress i artikeln och manushanteringssystemet
  • Tidskriften måste vara seriös och finnas med i DOAJ:s lista över seriösa, sakkunniggranskade rena open access-tidskrifter
  • Artikeln bör vara nära att bli antagen
  • Fakturan får ej vara betald

Om du anger korrekt LiU-affiliering, @liu.se-epostadress samt de uppgifter du får efter godkänd ansökan så sköter vi för det mesta allt automatiskt.
Du behöver inte ansöka om rent open access-stöd för de flesta rena open access-tidskrifterna hos Elsevier, Wiley, SPIE , American Physical Society, American Chemical Society, Springer, Cambridge University Press, Karger eller IWA Publishing - se länk och välj förlag för fullständig titellista. *

Kom ihåg att det finns fortfarande möjlighet att få rabatter på publiceringsavgifter hos flera förlag. Följ länken och välj förlag för fullständiga titellistor.

LiU-ID:

Lösenord: 

* OBS:
BMJ
Efter att artikeln accepterats mottar du en unik kod. Kontakta biblioteket med koden så sköter vi resten.
Royal Society Publishing
Förlaget tillfrågar dig om du är medlem. Ange att LiU har ett medlemskap.
SAGE
Ange koden BIBSAM 2020 för att motta 20% rabatt, eller kontakta apcqueries@Publisherpub.co.uk och be dem om rabatten innan fakturan skickas ut.

Vi har även medlemskap hos Frontiers, MDPI, Cambridge University Press och De Gruyter som ger rabatt. Du behöver inte göra någonting förutom att ansöka om ekonomiskt stöd.