Göm menyn

Ansök om open access-stöd

Universitetsbiblioteket betalar OA-avgifter till forskare som publicerar sig i ren open access.

Från den 1 juli 2018 sades avtalet mellan Sveriges forskningsbibliotek, genom det nationella konsortiet Bibsam, och det vetenskapliga förlaget Elsevier upp. Parterna har inte kunnat enas om prisbild eller hur man på bästa sätt uppnår en gångbar modell för öppen vetenskap.

Utvecklingen mot öppen vetenskap går långsamt. Modellen med publicering i hybridtidskrifter, då enstaka artiklar publiceras open access i prenumerationsbaserade tidskrifter, har inte drivit på utvecklingen tillräckligt snabbt. Därför kommer de pengar universitetetsbiblioteket sparar på att inte längre ha avtal med Elsevier att användas för att stödja forskares publicering i rena open access-tidskrifter. På det sättet stimuleras utvecklingen mot öppen vetenskap.

Om du som forskare vid Linköpings universitet har en artikel som är nära att bli antagen i en ren OA-tidskrift och vill att din publiceringsavgift betalas centralt, kan du här ansöka om att biblioteket betalar avgiften.

OBS! Fr.o.m 15/7 har vi ett avtal om publicering i Springer Natures rena open access-tidskrifter. Fullständig titellista kommer snart. Om du ska publicera i rena tidskrifter hos Springer Nature (inkl. BioMedCentral och Nature Research) efter 15/7 behöver du INTE ansöka om rent open access-stöd. Detta gäller bara detta förlaget. Ange att du är LiU-affilierad och använd din LiU @liu.se-epostadress i samband med manusinlämning så hanterar förlaget och biblioteket resten! Kontakta oss gärna på biblioteket@liu.se om du har frågor.

LiU-ID:

Lösenord: