Tillgänglighet för www2

Tillgänglighet för www2.bibl.liu.se

Linköpings universitetsbibliotek står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur www2.bibl.liu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den beskriver också kända problem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan lösa dem. Vi arbetar konstant för att webbplatsen ska uppfylla lagkraven.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att vi just nu inte lyckas uppfylla alla krav på tillgänglighet till digital offentlig service. Vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vår ambition är att inte bara följa lagkraven, utan att ge alla besökare en upplevelse där de kan uppfatta, förstå, och använda allt innehåll och funktionalitet, på ett så likvärdigt sätt som möjligt.

Kontakta oss om du behöver hjälp eller upptäcker problem

Om du inte kommer åt det du behöver eller upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan alternativt om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen kontakta oss på något av följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA. Webbplatsen uppfyller dock ännu inte alla tillgänglighetskriterier i WCAG 2.1 och är därför endast delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen www2.bibl.liu.se lanserades innan 23 september 2018. Följande tillgänglighetsproblem är kända:

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 december 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av www2.bibl.liu.se genom manuella bedömningar och tillgänglighetskontroller med hjälp av verktyget WAVE. Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.